Pakkhus med

Dette bildet er et fotografi av et bilde som henger på veggen i rådhuset i Hammerfest.
Pakkhuset som er avbildet står på Brouwersgracht i Amsterdam. Idag er pakkhuset bygd om til bolighus.