AMSTERDAM GUIDE

Sjøfartsmuseum

Sjømagasinet
Sjømagasinet

"Landets Sjømagasin", som var arbeidsplassen for Cornelius Cruys, ble bygget i midten av 16-hundretallet og tjente som lagerplass for alt utstyr som trengtes ombord, som seil, tauverk, kompass, våpen, etc.
Kanoner ble lagret på gårdsplassen.

I dag er dette det nederlandske Sjøfartsmuseum.
I 25 saler er det i museet utstilt omtrent tusen av de 250 000 objekter. Omvisning i museets lagre skjer på forespørsel."Amsterdam"


"Amsterdam"

Foran museet har kopien av Øst-Indiefarer "Amsterdam", bygget ca. 1980, sin faste liggeplass.
Originalen forliste i 1749 foran Hastings i Sud Engeland, hvor vrakrestene ennå kan ses ved ekstrem lav vannstand.VOC-verft

VOC-verft
VOC-verft

Litt øst for Magasinet var verftet for VOC lokalisert. VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) ble opprettet i 1602, med som formål å drive handel på Ost Indie (nå Indonesia). VOC blir betraktet som verdens første aksjeselskap.
Det ble bygget omtrent tre skip pr. år på dette verftet. Byggetiden var ca. halvannet år.
Totalt er det blitt bygget ca. 1500 skip her.

Og i farver så IJ-fjorden slikt ut."Batavia"


"Batavia"

Hvordan skipsbygningen foregikk på 1600-tallet kan du se i Lelystad (ca. 5 mil NØ for Amsterdam) ved Batavia-verftet.
Her er det bygget en nøyaktig replika av østindiefareren Batavia, som forliste i 1629 på østkysten av Australia. Batavia har vært på besøk i Sidney og er forlengst kommet tilbake.
På beddingen ligger nå det påbegynte krigskip "De 7 Provincien".Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge