Olav-veggen
Olav-veggen på S.-veggen over Oude Zijds Kolk.