AMSTERDAM GUIDE

MOH - NAP

Vannmålestasjon Tregde ved Mandal
Tregde

MOH (meter over havet) er et kjent begrep for oss i Norge. For å angi høyder i et høydesystem trenger en et nullpunkt, eller fundamentalpunkt som landmålere kaller dette. Det norske nullpunktet ligger ved vannmålingsstasjon i Tregde ved Mandal og er basert på rekker av sjømålinger.

NAP står for Normaal Amsterdams Peil = Normal Amsterdamsk Referansenivå og er nullpunktet for høyder som blir brukt i Nederland og de fleste land i Europa.
Norge planlegger, sammen med de øvrige nordiske land, et nytt høydesystem som skal bruke NAP som fundamentalpunkt:Innføring av et nytt høydesystem i Norge.

Norges Jordskiftekandidatforening
KART OG PLAN

I KART OG PLAN, Vol. 64 (2004) beskriver Olav Vestøl det nye høydesystem som skal tas i bruk i Norge: (klikk på teksten for å få opp hele artikkelen) Vevstoel_summaryNAP blir fundamentalpunkt.

Fundamentalpunkt
Fundamentalpunkt

At NAP brukes av de fleste land er ikke tilfeldig: NAP er et referansemerket med en historie som er flere århundre eldre enn det nest eldste jeg kjenner til. NAP, visstnok under et annet navn, ble allerede brukt i juridiske avtaler om dikehøyder rundt Amsterdam i 1500-tallet.
Les mer om NAP's historie og om Johannes Hudde.
Les om den (gratis) permanente utstillingen NAP-project i Stopera i Amsterdam.
Hvor er så dette NAP-merket? Det er toppen av en påle på 22 m. lengde som er slått ned i bakken på Dam-plassen.GPS-dag

GPS-dag
GPS-dag

Det siste om innføringen av det nye høydesystemet, basert på det amsterdamske referansepunktet NAP, kan du lese i rapporten av GPS-dagen. Klikk på bildet for å få lastet ned rapporten i .pdf-format.Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge