AMSTERDAM GUIDE

Johannes Hudde

Johannes Hudde
Johannse Hudde

Johannes Hudde, *1628 +1704, vil for alltid være mannen som sto for konsolideringen av Stadspeil, det som senere skulle hete Normaal Amsterdams Peil (NAP), og som i nær fremtid også vil være Norges referansenivå for høyder (MOH). Hudde hadde en utdannelse som bl.a. matematiker, og utviklet bane brytende matematiske metoder. Det forhindret ikke at han ble borgemester i Amsterdam.Flom i 1675 (igjen..)

Schardam-skilt
Flom i 1675

I 1675 ble Amsterdam (igjen) rammet av en katastrofeflom som har satt spor og som fremdeles kan ses i landskapet 3 mil N for Amsterdam. En av Huddes oppgaver var å rydde opp og sørge for at dikene ble tilstrekkelig høye for å beskytte Amsterdam mot fremtidig høyvann. For å angi høyden på dikene brukte han et referansenivå som da het 'Stadspeil', hvis opprinnelse ikke var helt tydelig. Han fastslo i 1685, gjennom en rekke målinger som varte ett år, at referansenivået Stadspeil stemte overens med middlere sommerflonivå i Amsterdam.Hudde-steen

Zeedijkshoogte
Stadspeil

Hudde bestemte så at dikehøyden i fremtiden skulle være 9 fot og 5 tommer over Stadspeil. Hudde fikk laget 8 hvite stener som ble murt inn på 8 broer og sluser, som her på Eenhoornsluis, i Korte Prinsengracht. Dette er faktisk den eneste som er igjen.... Teksten på stenen lyder: Sjødikets høyde, og så en fure, og derunder: ni fot og seks tommer over Stadspeil.
Eenhoornsluis (sluse) ligger like ved broen mellom Haarlemmerstraat og Haarlemmedijk over Prinsengracht. Slusen er bygget i 1657 og oppnevnt etter et bryggeri som lå ved Brouwersgracht. Da slusen ble bygd var den én av de mange sluser som hindret floen å komme inn i byen.Nieuw Amsterdams Peil (NAP)

Kum på Dam-plassen
NAP-kum på Dam-plassen

Idag har Huddes Stadspeil fått navnet 'Normaal Amsterdams Peil' og blir brukt av de fleste land i Europa som referansepunkt for høyder. Belgia var det første landet som knyttet seg til standarden. NN (Normal Null) i Tyskland referer til et merke som var på det gamle observatoriet i Berlin, som igjen var overført fra Amsterdam.
Og om ikke alt for lang tid vil NAP erstatte det norske referansemerket på Trægde i Mandal. NAP-merket ligger 7,5 cm lavere enn vårt norske merke.
Idag ligger NAP-merket på toppen av en 22m lang påle som er slått ned i bakken på Dam-plassen foran palasset. NAP-merket ligger ca. 75 cm. under gatenivået. Kun kumlokket er synlig.Begravet i Oude Kerk

Gulvplan av Oude Kerk
Graven op Internet

Johannes Hudde ligger begravet i Oude Kerk på plass 58 i Hooge Koor.Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge