AMSTERDAM GUIDE

Kommunearkivet i Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam)

Stadsarchief Amsterdam
Gebouw De Bazel

Kommunearkivet i Amsterdam ligger (ennå) på Amsteldijk 67 (de nede).
I 2007 vil arkivet blir flyttet til Gebouw De Bazel i Vijzelstraat. Bygningen De Bazel er oppnevnt etter arkitekten som tegnet den, og ble bygget for Nederlandsche Handelmaatschappij (opprettet 1824), senere ABN-AMRO. Nå er det kjøpt av Amsterdam Kommune og lokalene blir altså det nye tilholdsstedet for Amsterdams kommunearkiv.
Frem til 31.mars.2007 holder arkivet åpent på den gamle adressen på Amsteldijk. Fra 7.august.2007 åpner det på den nye adressen i Vijzelstraat.Kommunearkivet i Amsterdam (Gemeente Archief Amsterdam)

Gemeente Archief Amsterdam
Gemeente Archief Amsterdam

Kommunearkivet i Amsterdam ligger frem til 31.mars.2007 på Amsteldijk 67. Bygningen er fra ca. 1900 og er bygd som rådhus for kommunen Nieuwer Amstel, som for lengst er slukt opp av Amsterdam. Bygningen str p tomten der huset til bergenfarerlauget ble revet i slutten av 1800-tallet.
Arkivtjenesten ble flyttet hit i 1917.
I 2006 vil arkivet blir flyttet til Basel i Vijzelstraat. Bygningen, som heter Basel etter arkitekten som tegnet den, ble bygget for Nederlandsche Handelmaatschappij, senere ABN-AMRO. Nå er det kjøpt av Amsterdam Kommune og lokalene blir altså det nye tilholdsstedet for amsterdams kommunearkiv.Arkivet inneholder mange Norske Spor, deribland:

Tilbake --> Norske Spor     Terug --> Noorse Sporen

AMSTERDAM GUIDE    Fokke F. van der Meer  ©   Porsgrunn   Norge