Privilege 1443

Original dokumentet med frihansdelsprivilege gitt Amsterdam i 1443 av kong Christoffer av Bayern.
Originalet befinner seg i Gemeente Archief Amsterdam.