Christoffer av Bayern

Christoffer av Bayern, 1419-1448, Kongen av Danmark, Sverige og Norge.
Original i Statens Kunst Samlinger i Stockholm.