Forsiden av boken om Cort Adeler av Mylius Benson

Forsiden av boken om Cort Adeler av
Mylius Benson, utgitt KÝbenhavn 1740
og nedenfor side 35.

Mylius Benson - side 35